วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คำศัพท์เกี่ยวกับมาตรฐาน Standard 規格

   ตอนที่ผมเข้ามาทำงานใหม่ๆยังจำความรู้สึกตอนนั้นได้เลย คือว่ามีคนไทยมารายงานเรื่องไอ้มาตรฐานหน้างานอะไรนี้แหละ แล้วเค้าก็เริ่มพูดถึงมาตรฐานนั้น มาตรฐานนี้ คู่มือโน่นนี่นั่น จนเอาเป็นว่าล่ามใหม่อย่างผม ใช้คำว่า 規格 อย่างเดียวเลย พอเห็นล่ามเริ่มงงละ ก็เริ่มพูดชื่อมาตรฐานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกัน เอาเป็นว่าการสนทนาครั้งนั้นไม่รู้ว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆล่ามไม่รู้เรื่อง

   ผมก็เลยไปหาคำศัพท์ต่างๆมา คิดว่าที่โรงงานอื่นๆคงใช้คำศัพท์ที่ต่างๆกันออกไป แต่คงไม่แตกต่างอะไรกันมากนัก ผมจึงสรุปชื่อมาตรฐานที่ใช้กันบ่อยๆ เพื่อให้เพื่อนๆใช้อ้างอิงครับ


ภาษาญี่ปุ่นคำอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทย
指示票しじひょうInstructionsข้อปฏิบัติ
手順書てじゅんしょManualคู่มือการทำงาน
作業手順さぎょうてじゅんOperation Manualคู่มือการทำงาน
品質マニュアルひんしつまにゅあるQuality Manualคู่มือควบคุมคุณภาพ
環境管理マニュアルかんきょうかんりまにゅあるEnvelonment Control Manualคู่มือควบคุมสิ่งแวดล้อม
限度見本げんどみほんSample Boardตัวอย่าง
QC工程表こうていひょうQC Process Chartแผนภูมิควบคุมคุณภาพ
規定きていStandardมาตรฐาน
基準きじゅんStandardมาตรฐาน
規格きかくStandardมาตรฐาน
作業基準さぎょうきじゅんOperation Standardมาตรฐานการทำงาน
製造規格せいぞうきかくProduction Standardมาตรฐานการผลิต
暫定(製造)規格ざんていきかくTemperary Standardมาตรฐานชั่วคราว
期限付(製造)規格きげんつききかくTime Controlled Standardมาตรฐานชั่วคราว
完成品検査基準かんせいひんかんさきじゅんFinished Goods Standardมาตรฐานตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จ
中間検査基準ちゅうかんけんさきじゅんIntermediate Standardมาตรฐานตรวจสอบระหว่างการผลิต
社内規格しゃないきかくInternal Standardมาตรฐานภายในบริษัท
仕様書しようしょSpecสเปค

อันนี้ถือว่าเป็นของแถมครับ おまけ①

   ในหน้ามาตรฐานนั้นมักจะมีคำศัพท์พวกนี้เขียนอยู่ ผมก็เลยแปลไว้ให้ด้วยเลย

ภาษาญี่ปุ่นคำอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทย
目安めやすaimเกณฑ์
印鑑いんかんsealตราประทับ
作成者さくせいしゃWriterผู้จัดทำ
確認者かくにんしゃCheckerผู้ตรวจสอบ
承認者しょうにんしゃApproverผู้รับรอง
統合規格とうごうきかくIntegrated Standardมาตรฐานรวม
有効期限ゆうこうきげんTerm of Validityระยะเวลาที่กำหนด
捺印なついんseal on a documentลงชื่อประทับ
発行日はっこうびDate of Issueวันที่ออกประกาศ
参考さんこうReferenceอ้างอิง

อันนี้ก็ของแถมครับ おまけ②

   ในการควบคุมมาตรฐานแล้วนั้น มักจะมีการแก้ไข ซึ่งภาษาไทยก็ใช้คำว่า "แก้ไข" ภาษาอังกฤษก็ "Revised" แต่ภาษาญี่ปุ่นนั้นมีคำที่ใช้เยอะแยะมากมาย ลองอ่านดูกันนันครับ

ภาษาญี่ปุ่นคำอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทย
制定せいていestablishmentการจัดทำมาตรฐาน
修正しゅうせいcorrectionแก้ไขมาตรฐาน
訂正ていせいcorrectionแก้ไขมาตรฐาน
確認かくにんcheckตรวจสอบ
追記ついきadd a postscriptเพิ่มเติม
廃却はいきゃくdiscardยกเลิก
削除さくじょstrike off the listลบทิ้ง
改廃かいはいreform and/or abolitionหมายความรวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง ตรวจสอบ
改訂かいていrevisionหมายความรวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง ตรวจสอบ ยกเลิก

มาลองทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 形がにている言葉①

日本語能力模擬試験 N1  ศัพท์โรงงานน่ารู้ · โพสต์ มาลองทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 形がにている言葉①

日本語能力模擬試験 N1 形が似ている言葉

ครั้งนี้ผมได้ลองเอาคำศัทพ์ที่ค่อนข้างหน้าตาเหมือนกัน อ่านแล้วมักจะคิดว่า "เออ มันคือตัวไหนกันแน่วะ" อะไรประมาณนี้มาให้เพื่อนๆได้ลองกันครับ  เอาล่ะ เริ่มกันเลยนะ
__________に最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คำศัพท์ความปลอดภัย Safety 安全

   ตามหลักกฎหมายแล้ว การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมเรื่องความปลอดภัย ดั่งคำกล่าวที่ว่า Safety First 安全第一  ซึ่งผมก็มองว่าที่โรงงานเพื่อนๆ ก็เหมือนกันคงต้องมีการควบคุมเรื่องนี้เหมือนกัน 
   ผมเลยยกเอาคำศัพท์ทั่วไปเรื่องความปลอดภัย มาฝากเพื่อนๆครับ ตอนที่เราแปลหรือล่ามหน้างานถ้าเรารู้คำศัพท์พวกนี้ไว้บ้าง เราก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น


タイ語英語日本語ひらがな
ก๊าซพิษPoisonous gas有毒ガスゆうどくがす
การซ้อมอพยพหนีไฟEvacuation drill避難訓練ひなんくんれん
การปฐมพยาบาลFirst Aid応急手当おうきゅてあて
การปฐมพยาบาลFirst Aid応急処置おうきゅうしょち
การผายปอดArtificial respiration人工呼吸じんこうこきゅう
การพักฟื้นMedical treatment療養りょうよう
ข้อควรระวังCaution point注意事項ちゅういじこう
ข้อเท้าแพลงSprain one's ankle足首の捻挫あしくびのねんざ
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีMaterial Safety Data Sheet (MSDS) 安全データシートあんぜんでーたしーと
เข้าโรงพยาบาลHospitalization入院にゅういん
ความปลอดภัยและชีวอนามัยOccupational safety and health労働安全衛生ろうどうあんぜんえいせい
ความเสี่ยงRiskリスクりすく
เครื่องดับเพลิงแบบโฟมFoam fire extinguishing system 泡消火設備あわしょうかせつび
โครเมียมHexavalent chromium六価クロムろっかくろむ
จุดอันตรายhazardous area危険ヶ所きけんかしょ
ตะกั่วLeadなまり
ถังดับเพลิงFire extinguishers消火器しょうかき
ถูกนำส่งโรงพยาบาลBe taken to a hospital 病院に搬送されるびょういんにはんそうされる
ที่สูบบุหรี่smoking area喫煙所きつえんしょ
ที่ห้ามสูบบุหรีsmoke-free zone禁煙所きんえんしょ
บาดเจ็บเล็กน้อยMinor injury軽傷けいしょう
บาดเจ็บสาหัส seriously injured重傷じゅうしょう
ปรอทMercury水銀すいぎん
ผู้เห็นเหตุการณ์Eyewitness目撃者もくげきしゃ
แผลโดนบาดIncised wound切り傷きりきず
แผลถลอกGet a scratch擦り傷すりきず
แผลพกช้ำbe bruised打撲痕だぼくこん
พลาสเตอร์ปิดแผลAdhesive plaster絆創膏ばんそうこう
ไฟดับPower failure停電ていでん
ไฟดูดGet an electric shock感電かんでん
ไฟฟ้าลัดวงจรShort circuit短絡たんらく
ภาวะฉุกเฉินState of emergency緊急事態きんきゅうたいおう
มาตรการป้องกันPreventive measures予防対策よぼうたいさく
ไม่มีสติUnconscious意識がないいしきがない
ยาฆ่าเชื้อDisinfectants消毒液しょうどくえき
รถดับเพลิงfire truck消防車しょうぼうしゃ
รถพยาบาลAmbulance救急車きゅうきゅうしゃ
ร่วงหล่นFall down転落てんらく
ระวังพื้นต่างระดับPlease watch your step段差に注意だんさにちゅうい
วัตถุไวไฟFlammable liquid引火性液体いんかせいえきたい
สถานพยาบาลClinic診療所しんりょうじょ
สภาพแวดล้อมที่ทำงานWorkplace environment職場環境しょくばかんきょう
สารกัมมันตภาพรังสีRadioactive substance放射性物質ほうしゃせいぶっしつ
สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมEnvironmentally hazardous substance環境負荷物質かんきょうふかぶっしつ
สารพิษToxic substance有害物質ゆうがいぶっしつ
หกล้มStumble down転倒てんとう
หน้ากาป้องกันฝุ่นDust respirators防塵マスクぼうじんますく
ออกโรงพยาบาลLeave hospital 退院たいいん
อาการไม่รุนแรงSlight illness軽症けいしょう
อาการหนักSerious illness重症じゅうしょう
อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานIndustrial accident労働災害(労災)そうどうさいがい
อุบัติเหตุเล็กน้อยMinor injury赤チン労災あかちんろうさい
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลPersonal protective equipment個人用保護具こじんようほごぐ
(อันตราย)ถึงชีวิตFatal致命的なちめいてきな