วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศัพท์กิจกรรมและงานต่างๆ Activities and Events 行事・活動

Activities and Events 活動・行事   
    ในวันนี้ผมอยากเอาคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมและงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท มาฝากเพื่อนๆครับ ยกตัวอย่าง ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงต่างๆ ตอนแรกที่เริ่มทำงาน ผมก็มักจะใช้คำว่า パーティーหรือคำว่า 宴会 เป็นหลัก แต่พออยู่ไปนานๆ ก็พบว่าไอ้งานเลี้ยงพวกนี้มันมีชื่อของมันด้วย เช่นงานเลี้ยงของคุณหลังจากที่ทำงานใหญ่ๆสักอย่าง ก็ใช้คำว่า 慰労会 เป็นต้นครับ ส่วนพวกกิจกรรมในโรงงานนี้ก็เยอะจริงๆ ผมก็ยกมาที่เห็นว่ามักจะเกิดขึ้นบ่อย เช่น 記念植樹 การปลูกต้นไม้ที่ระลึกหรืออาจจะเป็นศัพท์ยากๆ อาจจไม่ต้องใช้เลยก็ได้ เช่น พิธีวางศิลาฤกษ์ 起工式

タイ語英語日本語ひらがな
การแข่งขันกีฬาsports eventスポーツ大会すぽーつたいかい
การซ้อมอพยพevacuation drill避難訓練ひなんくんれん
การตักบาตรmendicancy托鉢たくはつ
การทำให้มองเห็นvisualization見える化みえるか
การปฏิบัติตามกฏข้อบังคับComplianceコンプライアンス活動こんぷらいあんすかつどう
การประเมินความเสี่ยงrisk assessmentリスクアセスメントりすくあせすめんと
การไหว้ศาลPray at a shrine祠を参拝するほこらをさんぱいする
กิจกรรม 5ส5S Activity5S活動ごえーすかつどう
กิจกรรม QC CircleQC CircleQCサークル活動さーくるかつどう
กิจกรรมTPMTotal Productive MaintenanceTPM活動てぃー・ぴー・えむかつどう
กิจกรรมข้อเสนอแนะSuggestion Idea提案活動ていあんかつどう
กิจกรรมความปลอดภัยSafety Activity安全活動あんぜんかつどう
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมEnvironmental Activity環境活動かんきょうかつどう
กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดEradication of drug麻薬撲滅活動まやくぼくめつかつどう
กิจกรรมประหยัดพลังงานEnergy saving省エネ活動しょうえねかつどう
กิจกรรมเพื่อชุมชนRegional contribution地域貢献活動ちいきこうけんかつどう
ความรับผิดชอบต่อสังคม(CRS)corporate social responsibility企業の社会的責任きぎょうのしゃかいてきせきにん
งานเลี้ยงขอบคุณ'thank‐you' party慰労会いろうかい
งานเลี้ยงต้อนรับwelcome party歓迎会かんげいかい
งานเลี้ยงปีใหม่New year party新年会しんねんかい
งานเลี้ยงรับ(คนใหม่)ส่ง(คนเก่า)Farewell and welcome party歓送迎会かんそうげいかい
งานเลี้ยงส่งFarewell party送別会そうべつかい
เดือนความปลอดภัยSafety Month安全月間あんぜんげっかん
เดือนคุณภาพQuality Month品質月間ひんしつげっかん
ตรวจสุขภาพประจำปีperiodical medical examination定期健康診断ていきけんこうしんだん
ถ่ายรูปที่ระลึกcommemorative photo 記念撮影きねんさつえい
บริจาคเลือดblood donation献血けんけつ
ใบประกาศเกียรติคุณcertificate of merit表彰状ひょうしょうじょう
ประกวดสถานประกอบการดีเด่นBusiness excellence contest優秀企業コンテストゆうしゅうきぎょうこんてすと
ปลูกต้นไหม้ที่ระลึกmemorial plant記念植樹きねんしょくじゅ
พิธีตั้งศาลconsecration ceremony入魂式にゅうこんしき
พิธีมอบรางวัลawards ceremony表彰式ひょうしょうしき
พิธีวางพวงมาลาWreath laying ceremony献花式けんかしき
พิธีวางศิลาฤกษ์cornerstone-laying ceremony起工式きこうしき

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มาทดลองทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1กัน 日本語能力試験N2 練習問題 Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) N2

มาทดลองทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2กันครับ เพื่อให้เพื่อนๆไม่สับสนและเข้าใจได้ง่าย ผมเลยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 

ลองทำกันเลยครับ


หมวดที่ 1

文法 ไวยากรณ์  Grammar